DANIŞMANLIK

ZEN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, bünyesinde barındırdığı Avukat ve Yeminli Mali Müşavirler vasıtasıyla, vergi ve muhasebe danışmanlığı, vergi inceleme ve ihtilafları, muhasebe sistemi kurulması, şirket satın alma, birleşme ve devirleri,  yeniden yapılandırma, performans ve risk yönetimi alanlarında müşterilerimizin duyduğu ihtiyaçlara ve karşılaştıkları güçlüklere çözüm önerileri sunmaktadır.

Danışmanlık hizmetlerimiz esas olarak şirketlerin büyümesi ve rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik alt yapı oluşturma ve etkin öneri ve destekte bulunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimiz ana başlıklar halinde aşağıya çıkarılmıştır

 • Vergi ve muhasebe danışmanlığı,
 • Hukuk Danışmanlığı,
 • Vergi İncelemeleri ve İhtilaflarında Danışmanlık,
 • Yatırım Danışmanlığı,
 • Kurumsal Finansman Danışmanlığı,
 • Risk Yönetimi Danışmanlığı,
 • İç denetim, Risk ve Uyum Danışmanlığı,
 • Suistimal Önleme ve İnceleme,
 • Finansal Yönetim ve Raporlama,
 • Operasyonel ve Stratejik Vergi Planlaması Danışmanlığı,
 • Şirket Kuruluşu, Devir ve Birleşme İşlemleri Danışmanlığı.