EĞİTİM

ZEN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., kurum içi ve kurum dışı eğitimlerle mesleki ve kişisel gelişim konularına önem veren bir anlayışa sahiptir. Bu çerçevede firmamız aşağıda belirtilen konularda düzenli olarak kurum içi eğitimler yapmaktadır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Düzenlenmesi,
Dönem Sonu İşlemleri,
KDV Uygulamaları,
Vergide İndirim ve İstisnalar,
Muhasebe Sistemi Kurma,
KDV İadeleri,
Amortisman Uygulamaları,
Giderler,
Denetim Teknikleri Ve Raporlama
Muhasebe ve Bağımsız Denetim Standartları
Kurumsal Yönetim
Etkili Sunum Teknikleri,
Liderlik ve Karar Verme,
Motivasyon Artırma,