HAKKIMIZDA

ZEN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. vergi denetimi ve danışmanlığı, bağımsız denetim ve vergi uyuşmazlıklarında çözüm hizmetleri sunmaktadır. Şirketimiz bağımsız denetim alanında, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen denetim kuruluşlar arasında yer almaktadır.

Ticari işlemler, muhasebe ve vergi uygulamaları her geçen gün daha karmaşık hale gelmekte ve bu konularda uzmanlara olan ihtiyaç artmaktadır. Sürekli gelişmeyi hedefleyen, hizmette kaliteyi önceleyen ve artı değer yaratma hedefiyle çalışan uzman ekiplerimiz, büyüme ve rekabet etme yolundaki müşterilerimizin vergi ve muhasebe uygulamalarındaki bilgi ve denetim gereksinimlerini çözüm odaklı olarak karşılamaya çalışmaktadırlar.

ZEN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ve çalışanları, denetim hizmetlerinde bütün tarafların ihtiyaç duyduğu güvenilirlik, bağımsızlık, şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik değerlere uygunluk ilkeleri çerçevesinde hizmet sunmaya özen göstermektedir.

Misyonumuz

ZEN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’ nin misyonu, denetim ve danışmanlık hizmetlerini yüksek kalitede gerçekleştirerek hizmet alıcılarının ihtiyaçlarına cevap vermek, hata ve yanlışları önlemek, güvenilir mali ve finansal tabloları oluşturmak ve raporlamaktır. 

Vizyonumuz

ZEN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’ nin vizyonu, denetim ve danışmanlık hizmetlerini müşteri memnuniyetini dikkate alarak yüksek kalitede gerçekleştirmek, denetim alanındaki pazar payını arttırmak, ulusal ve uluslararası alanda sektörün önde gelen firmaları arasında yerini almaktır.

Etik Kodlarımız

Zen Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.  ortak ve mensupları görev ve hizmetlerinde, birimler ve kişiler arası ilişkilerinde aşağıdaki etik ilke ve kurallara uymayı taahhüt ederler.

 • Tüm görevlerin yerine getirilmesinde dürüstlük, tarafsızlık, sorumluluk, hesap verebilirlik ve şeffaf olmak temel ilkemizdir.
 • Görevlerin yerinde, zamanında ve amacına uygun olarak yapılmasına özen gösteririz.
 • Dil, din, ırk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik, siyasi düşünce ve felsefi inanç veya herhangi başka bir nedenle hizmet alanlar arasında ayırım yapmayız.
 • Görevlerimizi hak ve sorumluluklarımızın bilinciyle ve hizmet standartlarını gözeterek, zamanında ve dikkatle yaparız.
 • Görev ve sorumluluklar, çalışma ortamımızda sevgi, saygı, nezaket ve dayanışma duyguları içinde yerine getirilirken; Şirketimizin doğru temsil edilmesi, saygınlığının korunması ve yüceltilmesi konusunda da azami gayret sarf etmeye özen gösteririz.
 • Çevreye ve topluma karşı duyarlılık gösterilirken; Şirket kaynaklarımızı ve varlıklarımızı özenle koruruz.
 • Zen ortak ve mensupları olarak görevlerimizle ilgili olarak gerçek veya tüzel kişilerden doğrudan veya aracı eliyle herhangi bir çıkar sağlamaktan özenle kaçınırız.
 • Yukarıda anılan maddeleri içeren ETİK SÖZLEŞMESİ tüm ortak ve mensuplar tarafından imza edilerek taahhüt altına alınmıştır.

İlkelerimiz

 • Mesleğimizi icra ederken yasa, yönetmelik ve tebliğlere uyar ve mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan uzak dururuz.
 • Mesleki faaliyetimizde ve iş ilişkilerimizde doğru ve dürüst davranırız.
 • Müşterilerimizin ve müşterilerimizle ilişkili kişi ve kurumların sırlarını titizlikle saklarız, gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin üçüncü kişilerin çıkarları için kullanılmasına izin vermeyeceğimizi taahhüt ederiz.
 • Tarafların ve üçüncü kişilerin haksız ve uygunsuz biçimdeki baskı ve taleplerinin mesleki çalışma ve kararlarımızı etkilemesine izin vermeyiz.
 • Mesleki yeterliliğimizi artırmak için gerekli özeni gösterir, teknik ve mesleki standartları uygulamaya gayret ederiz.
 • İnsan sağlığına ve çevreye saygı gösteririz.
 • Toplum değerlerine duyarlı davranırız.
 • Şirketimizin değerini artırmak için çalışır, çalışanlarımıza değer katarız.
 • İletişim faaliyetlerimizde şeffaflıkla hareket ederiz.
 • Bilgi ve verileri müşterilerimizle doğru zaman ve kapsamda paylaşırız.