VERGİ DENETİMİ

ZEN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, yerli ve yabancı kişi, kurum ve kuruluşlara vergi denetimi ve vergi danışmanlığı hizmetlerini sunmaktadır. Vergi birimimizin profesyonelleri tarafından verilen bu hizmetlerimiz iki kategoriden oluşmaktadır.

Birinci kategoride Maliye Bakanlığı tarafından mükelleflere yaptırılması zorunlu bulunan denetim ve tasdik hizmetleri, ikinci kategoride ise vergi mükellefleri tarafından talep edilen denetim ve danışmanlık hizmetleri yer almaktadır. Maliye Bakanlığı’nca yapılan düzenlemelere göre bazı ölçülere sahip mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilmesi zorunlu bulunmaktadır. Tam tasdik olarak bilinen bu hizmet, firmaların bir yıllık işlemleri vergisel yönden denetlenmekte ve Yeminli Mali Müşavir tarafından doğruluğu tasdik edilerek rapora bağlanmaktadır.

Tam tasdik hizmeti, kurum veya kişilerin vergisel açıdan risklerini önceden tespit edip, vergi incelemesinde ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaların önlenmesine yönelik bir denetim çalışmasıdır. Bu çalışmada hatalar, yanlışlıklar ve vergi mevzuatına aykırı işlemler beyanname vermeden önce tespit edilir ve gerekli düzeltmeler yapılır.

Tam tasdik yaptırmak zorunda olmamalarına rağmen birçok firma, tam tasdik veya danışmanlık hizmeti kapsamında yeminli mali müşavirlerden denetim ve danışmanlık hizmeti tercih etmektedirler.

Tam tasdik yaptıran ve dolayısıyla Yeminli Mali Müşavir denetlenen kişi ve kurumlar, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim elemanlarınca incelenmiş kabul edilmektedir.

Tam tasdik hizmetinden ayrı olarak yine Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle, vergi mükelleflerinin bazı indirim ve istisnalardan yararlanmaları ve bazı vergi iade taleplerinin yerine getirilmesinde de Yeminli Mali Müşavirlerin tasdiki aranmaktadır.

Gerek tam tasdik kapsamında, gerekse isteğe bağlı yapılan denetim ve danışmanlıklarda, vergi riskleri minimize edilmeye çalışıldığı gibi bu hizmetlerin başka bir yönü de etkin vergi önerilerinde bulunulmasıdır.

Vergi denetimi ve etkin vergi önerileri farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Bu nedenle, vergi denetimi ve danışmanlığı hizmetlerimiz müşterilerimizin ticari hedefleriyle uyumlu, ticari ve mali risklerini azaltıcı, maliyet tasarrufu sağlayan bir faaliyet yapısı yaratmayı amaçlamaktadır.

ZEN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ’nin vergi birimi,  vergi danışmanlığı, vergi denetimi ve tasdik hizmetleri konularında müşterilerin ihtiyaç ve önceliklerine yönelik, yüksek kalitede hizmet sağlamaktadır. Vergi denetim ve danışmanlığı konusunda sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıya çıkarılmıştır.

Gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi ve eki mali tabloların denetimi ve tam tasdiki,

Kurumlar vergisi indirim ve istisnalarının denetimi ve tasdiki,

Katma değer vergisi iadelerinin denetim ve tasdiki,

Vergi planlama danışmanlığı,

Birleşme ve devralma işlemleri,

Transfer fiyatlandırması danışmanlık hizmetleri,

Vergi ihtilaflarının idari yollardan çözülmesi hizmetleri,

Vergi ihtilafların dava dilekçelerinin hazırlanmasına destek hizmetleri,

Ticari muameleler nedeniyle oluşabilecek vergi risklerinin değerlendirilmesi,

Vergi incelemelerine destek hizmetleri,